Wetenschappers hebben ontdekt dat steden veel ouder zijn dan we dachten

Het idee dat de eerste agrarische beschavingen ontstonden in het gebied rond de Tigris en de Eufraat in het huidige Irak lijkt weleens niet te kloppen: het lijkt erop dat dit al veel eerder plaatsvond in Afrika.

Franse wetenschappers hebben in Afrika rond de evenaar aanwijzingen gevonden voor vroege vormen van landbouw en min of meer urbane nederzettingen.

Lang werd gedacht dat landbouw te lastig was voor tropische klimaten, en dat de eerste agrarische samenlevingen daarom ontstonden in gebieden met gematigdere ecologische omstandigheden zoals het Midden-Oosten en de Indus-vallei.

Volgens de onderzoekers zijn er aanwijzingen dat mensen 45.000 jaar geleden al begonnen met het platbranden van stukken bos om het land te kunnen verbouwen. Dat is een stuk eerder dan in Mesopotamië, waar de eerste urbane nederzettingen zo’n 9000 jaar geleden begonnen op te duiken.

Dit wil overigens niet per se zeggen dat er op die eerdere plaatsen grote beschavingen bestonden zonder huidige overblijfselen. De onderzoekers menen echter dat we hiermee kunnen zien dat urbane samenlevingen veel minder eenduidig zijn dan gedacht, en waarschijnlijk over zeer lange tijd zijn geëvolueerd.