Big File Wat gaat er mis bij Giro555?

Ook jij moet geven aan Giro555

De Giro555-actie voor hongersnoden in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen levert al meer dan 30 miljoen euro op. Een goede zaak, vindt Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

ERWIN VAN ‘T HOF

Wat is het verschil tussen ontwikkelingshulp en noodhulp?
“Noodhulp heeft als bedoeling om op korte termijn mensenlevens te redden. Ontwikkelingshulp kijkt veel verder naar de toekomst. In de praktijk lopen ze allebei door elkaar heen. De humanitaire crisissen van nu zijn niet kort en krachtig. Sommige vluchtelingen zitten 17 jaar in een kamp.” 

De Giro-555 actie gaat over noodhulp. Sommigen juichen dat toe, anderen denken dat het geld niet veel gaat veranderen.
“Noodhulp zit altijd vol dilemma’s. Als hulporganisatie zie je de politieke problemen in een land erger worden, terwijl je aan de zijlijn staat. Ik kan me voorstellen dat je dan wilt ingrijpen voordat het uit de hand loopt. Niet als dat al het geval is. Bij deze actie gaat het om landen waar veel conflict en geweld is, daar kunnen hulporganisaties soms moeilijk werken. Maar de hulp heeft wel impact op mensenlevens.”

Waarom je helemaal niet moet doneren aan Giro555

Lees het hier

Wat moet er gebeuren zodat organisaties beter hun werk kunnen doen?
“De eerste opgave is zorgen dat er vrede komt. Dat kunnen hulporganisaties of minister Bert Koenders van buitenlandse zaken niet doen. Die verantwoordelijkheid ligt in de handen van de hele internationale gemeenschap, die niet altijd even soepel meewerkt. Er zal druk van onderop moeten komen, vanuit maatschappijen zelf, om iets teweeg te kunnen brengen. Dat betekent niet dat noodhulp overbodig is. We kunnen wachten tot het rustig is in die landen, maar daar zijn de mensen die nu in de problemen zitten, niet mee geholpen.”

Gaat de internationale gemeenschap iets doen?
“De internationale gemeenschap had het in die gebieden anders kunnen aanpakken. Maar: uiteindelijk zijn de oorlogen in die landen er gekomen door degene die die graag wilden hebben. Op gegeven moment sta je als gemeenschap ook machteloos als een soort stuurman aan wal te kijken. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat Europa zich nu actief bezighoudt met het tegenhouden van vluchtelingenstromen en zich minder gelegen houdt aan dit dit soort internationale kwesties. Maar: het is ook echt een hele ingewikkelde situatie, en er moet nu hulp komen.”  

Het betekent in ieder geval het verschil tussen leven en dood voor een groep mensen in nood.

Doneren dus, zegt u. Blijft er niet veel geld aan de strijkstok hangen?
“Dat is absoluut niet waar. Over de grote linie komt het geld goed terecht. Eigenlijk zijn er twee typen strijkstokken. De eerste is die van de organisaties zelf. Ze houden 7 procent voor zichzelf. Daar wordt natuurlijk werk voor verricht. Denk aan controles, onderzoek en kantoren.  Over het algemeen is de overhead van hulporganisaties niet erg groot.”

En die tweede strijkstok?
“Corruptie. Het is onvermijdelijk dat er hier en daar wat geld in de verkeerde handen valt.  Als organisaties merken dat dat helemaal uit de hand loopt, dan doen ze er natuurlijk wat aan. Maar als het binnen de perken blijft, wordt het soms voor lief genomen, omdat je anders in een onwerkbare situatie terecht komt. Het overgrote deel van het geld, komt gewoon op de juiste plekken terecht.” 

Kan met het bedrag wel echt een impact worden gemaakt?
“Dat ligt er natuurlijk aan op welke schaal je naar dit probleem kijkt. Het betekent in ieder geval het verschil tussen leven en dood voor een groep mensen in nood.” 

De organisaties van Giro 555 werven samen, maar werken niet samen. Levert dat geen ingewikkelde situaties op in het veld?

“Het ligt eraan over wat voor hulp dat gaat. Als het over lange termijn programma’s gaat, zie ik veel misgaan. Daar is zeker kans voor verbetering. Maar in het specifieke geval waar we het nu over hebben, het bieden van noodhulp, vind ik dat de organisaties daar heel goed in zijn.”

Artsen zonder Grenzen stopte met Giro555

Lees waarom

Critici zeggen: we geven alleen maar zodat we onszelf goed voelen. We kopen schuldgevoel af.

“Het gaat mij erom dat mensenlevens worden gered. Is het dan echt erg als je jezelf dan ook beter voelt? Ik denk het niet. Ook al zijn er soms dubbele motieven en is het makkelijker om geld te geven dan na te denken over structurele veranderingen. Zelf denk ik dat heel veel mensen wél echt nadenken over de situatie. Ik ben bemoedigd en aangedaan dat zoveel mensen geven in plaats van dat ze zeggen: ik neem nog een biertje. Dat is heel fijn en ik weet zeker dat de hulp mensenlevens redt.”

 

Laatste nieuws