Waar christenen de afgelopen 17 jaar allemaal over zijn gevallen

De Kinderboekenweek die volgende week woensdag van start gaat, wordt geboycot door honderden christelijke basisscholen. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Gruwelijk eng!’ en gaat over spoken en geesten, wat absoluut niet bij het christelijke geloof past, volgens verschillende scholen. Die scholen zijn dan ook overgestapt op de Christelijke Kinderboekenweek.

Al gauw worden spoken, geesten en andere ‘enge dingen’ door christenen geassocieerd met occultisme. Occultisme is het bestuderen van ‘het verborgene’ of het bovennatuurlijke. De Kinderboekenweek is niet het eerste onderwerp dat in de ban wordt gedaan door christenen. Een overzicht van enkele dingen die volgens bepaalde christenen (dus niet alle christenen) niet door de beugel konden.

2017

‘Kind van de Duivel’ van Jebroer wordt massaal in de ban gedaan door christenen. De tekst van het lied zou aanzetten tot slecht gedrag. Lees hier meer over de ophef die Jebroer teweeg bracht.

2016

Het festival Burning Man komt naar Kootwijk, Nederland. Occult, volgens sommige christenen, want er worden tempels gebouwd.

2015

Het Sinterklaasjournaal introduceert de sage van de ‘Witte Wieven’ in een van hun afleveringen. In Barneveld was dat een goede reden om het Sinterklaasjournaal in de ban te doen.

In 2015 kwam ook de Charlie Charlie Challenge op. Het zou een spel zijn waarbij je de geest Charlie vragen kon stellen. Charlie zou dan antwoorden via potloden op een vel papier. Geesten oproepen wordt gezien als occulte bezigheid en daarom ook hard veroordeeld door het merendeel van de christenen.

2013

Moordlustigheid wordt opgeroepen in Walibi tijdens Halloween, aldus verschillende christelijke groeperingen. Ook de Efteling is met occultisme besmet volgens een christelijke docent uit Gouda.

Tenslotte werden er in 2013 ook nog eens duizenden agenda’s ‘vernietigd’ omdat er een ‘peace-teken’ op staat. En het peace-teken is ook duivels.

2011

Moderne media zijn het vervoermiddel van de duivel, volgens Jan Baaijens, jongerenwerker, schrijver en oprichter van www.pastoralehulpverleningjongeren.nl.

2005

De Kinderboekenweek kwam in 2005 ook al in opspraak met het thema ‘De Toveracademie’, want ook dat zou ‘occulte praktijken’ stimuleren.

2002

Reiki-therapie wordt populairder. Reiki is therapie waarbij pijnen worden ‘genezen’ door het uitstralen van goede energieën door handoplegging. Volgens Zoeklicht.nl is ‘een reikibeoefenaar een spiritistisch medium geworden, een kanaal waardoorheen ‘hogere intelligenties – lees: demonen – werken (2 Korinthiërs 11:14).3 Hij heeft paranormale – lees: occulte – gaven ‘opgelopen’.

2001

Pokémon-figuurtjes zijn monsters die psychische stoornissen kunnen veroorzaken. Volgens Rob Matzken, directeur van de stichting Bijbel & Onderwijs, brengt het fenomeen Pokémon honderden jongeren in contact met occultisme en satanisme.

2000

Dezelfde stichting die Pokémon in de ban doet in 2001, beschuldigt ook Harry Potter van occulte en satanistische inhoud.

Wat vind jij van dit verhaal? Heb je een toevoeging of een ander perspectief? Laat het weten in de comments. Inhoudelijk sterke reacties kunnen we (na toestemming van jou) meenemen in het artikel.