Partij voor de Dieren: ‘Schaf de tweede klas in de trein af’

De Partij voor de Dieren wil af van het huidige klassensysteem in de trein. Als het aan deze partij ligt wordt de tweede klas afgeschaft en wordt de hele trein eerste klas tegen een betaalbaar tarief. Maar vooralsnog staat de PvdD hier helemaal alleen in.

Voormalig SP-kamerlid Farshad Bashir was in 2013 een eenzame strijder in de Tweede Kamer. Hij pleitte destijds voor afschaffing van de eerste klas. Volgens hem is een klassenverschil niet meer van deze tijd en afschaffing zou ervoor zorgen dat de kwaliteit van de treinen omhoog gaat. Maar zijn strijd had geen succes: vrijwel de hele kamer was tegen het voorstel van Bashir en sindsdien is er vanuit de SP niks meer over vernomen.

Hoi,

Weten wat de NS hiervan vindt?

Lees het hier.

Na navraag van BIG blijkt dat de Partij voor de Dieren de enige partij is die het huidige klassensysteem wil afschaffen, maar dan op een omgekeerde manier. Een woordvoerder geeft aan dat de Partij voor de Dieren graag de tweede klas wil afschaffen, omdat iedereen comfortabel moet kunnen reizen: ‘Alle reizigers hebben recht op een betaalbare, fatsoenlijke zitplaats,’ geeft hij aan.

Alle reizigers hebben recht op een betaalbare, fatsoenlijke zitplaats

Verder is er geen enkele partij die hier hetzelfde over denkt. D66 ziet bijvoorbeeld graag dat de eersteklas toegankelijker wordt door het mogelijk te maken om in de trein te switchen van kaartje. Op dit moment betaal je hier nog een boete van 35 euro voor.

Ook GroenLinks is tegen afschaffing van de verschillende klassen, zodat het OV voor iedereen aantrekkelijk blijft: ‘GroenLinks wil graag dat meer mensen de auto verruilen voor het OV. Aangezien een deel van deze groep graag eersteklas reist, zijn wij tegen afschaffing,’ zegt een woordvoerder.

Overige partijen hebben geen expliciet standpunt ingenomen over dit onderwerp.

De wegen zijn vol en ook in de trein is het proppen: waarom we liever (niet) thuiswerken

De NS waarschuwde afgelopen weekend dat we vanaf september weer opeengestapeld in de gele veewagens worden gepropt. Naast het spoor neemt ook de druk op weg weer toe. Maar waarom is dat nog nodig in deze digitale tijd? Wat is er gebeurd met het thuiswerken in Nederland?

De economische groei van 2017 zet door, vertelde hoogleraar Planologie Henk Meurs aan de NOS. Bovendien is er schaarste op de woningmarkt in steden als Utrecht en Amsterdam. “De woon-werkafstanden nemen daarom toe.”

Voor de crisis speelden dezelfde problemen als nu. Echter, in 2008 steeg de werkloosheid en werd de druk op het spoor én de weg steeds minder zwaar, legt woordvoerder Ed Vonk van de ANWB uit. Alle maatregelen die voor de crisis zijn bedacht tegen het verkeersinfarct komen weer op de agenda, denkt de ANWB.

De oplossingen 

“Je ziet dat alles wat we voor 2008 bedachten weer terug komt”, legt Vonk uit aan BIG. “Denk aan het carpoolen, het flexkantoor, het thuiswerken, het later beginnen op het werk, het gebruik van de fiets en noem het maar op.” Volgens Vonk gaat het om een pakket aan maatregelen dat de drukte op het spoor en de weg moet tegengaan. “Alleen thuiswerken als maatregel zien is te kort door de bocht.”

Mensen merken al gauw dat ze contact verliezen met collega’s. Eén dag per week kan prima, maar als je langdurig thuiswerkt, is dat niet bevorderlijk voor je carrière

“Voor 2008 bouwden werkgevers bijvoorbeeld een flexkantoor op een plek dichter bij de werknemer. Op die manier kon je sneller op je werk komen. Ook werd thuiswerken en buiten de spitstijd naar kantoor gaan gefaciliteerd”, zegt Vonk. Toen de crisis uitbrak werden deze maatregelen min of meer weer in de ijskast gezet.

Die oude oplossingen lijken echter maar mondjesmaat te ontdooien. Het beleid van de overheid en de NS is momenteel vooral gericht op het ontmoedigen en bekostigen van het gebruiken van de weg en het spoor. Vooral in de zogenaamde hyperspits, tussen half acht en half negen, te vermijden. Daarbij wordt gedacht aan korting buiten de spits, een spitsheffing, meer treinen, meer spoor, grotere treinen, een ‘metrodienst’ (waarbij er elk kwartier een trein rijdt) en noem het maar op.

De weggebruiker kijkt met angst en beven naar de weer opgelaaide discussie over rekeningrijden in Den Haag. Waarbij de autorijder mag betalen per kilometer. Een veel gewraakte maatregel van de politiek.

Filezwaarte en schoolvakanties

Tot juli van dit jaar steeg de filezwaarte met grote stappen, sinds de crisis van 2008. Wie echter wel eens in een van de vele schoolvakanties die Nederland rijk is de trein pakt of de weg opgaat merkt dat het meteen een stuk rustiger is. Dat betekent niet dat iedereen in die weken massaal thuis is gebleven en niet naar kantoor komt. Volgens de ANWB kan het thuisblijven van een klein deel (van enkele percentages) van de forensen al enorm schelen in de filedruk.

ANWB-woorvoerder Vonk merkt echter wel op dat forensen doorgaans de drukte op de weg voor lief nemen: “De gemiddelde afstand tot het werk is 22 kilometer. Je ziet dat mensen het er voor over hebben die afstand in hun auto af te leggen in de file.” De prikkel om daar niet in terecht te komen is dus te klein.

De kantoorjungle als sociale hotspot

Ook voor thuiswerken gelden vaak zulke problemen. Het sociale aspect van de kantoorjungle speelt een belangrijke rol in de wil van de werknemer om de drukte op te zoeken. Ton Wilthagen, arbeidsmarktexpert van de Tilburg University vertelde gisteren aan de NOS: “Mensen merken al gauw dat ze contact verliezen met collega’s. Eén dag per week kan prima, maar als je langdurig thuiswerkt, is dat niet bevorderlijk voor je carrière, omdat je uit zicht raakt. Bovendien valt de op de lange termijn productiviteit terug: mensen denken ‘ik kan nog wel even een wasje draaien of naar de supermarkt.'”

Waar vroeger kleine kamertjes waren met bureautjes, zie je nu enorme kantoorruimtes waarin juist in teamverband met elkaar werken en overleggen belangrijk worden

In april bleek dat enkele Amerikaanse bedrijven die worden gezien als ‘early adopters’ van thuiswerken, deze mogelijkheden juist terugdraaiden. “Mensen werken beter als ze in de nabijheid van elkaar zijn”, claimde de Amerikaanse multinational Honeywell, producent van controleapparatuur in het AD. “Mensen werken beter op één plek waar ideeën snel zijn uit te wisselen en beslissingen sneller zijn te nemen en we flexibeler kunnen omgaan met de continue veranderingen in onze wereldwijde markten”, aldus een woordvoerder van Honeywell.

Niet iedereen is anti-thuiswerk

Toch zijn er genoeg bedrijven die juist wel weglopen met thuiswerk. Verzekeringsmaatschappij Achmea bijvoorbeeld of KPN, waar andere bedrijven zelfs informatie aanvragen over thuiswerk omdat ze dat ook graag in hun onderneming willen implementeren, vertelt KPN aan BIG.

KPN ziet allerlei voordelen, van een betere privé-werk balans tot positieve effecten voor het milieu. Met thuiswerken verandert bovendien de bestemming van het kantoor. ”Waar vroeger kleine kamertjes waren met bureautjes, zie je nu enorme kantoorruimtes waarin juist in teamverband met elkaar werken en overleggen belangrijk worden”, aldus KPN.

Daarmee lijkt thuiswerken vooral een welles-nietes discussie te zijn geworden, waarin alle bedrijven en alle medewerkers over een kam worden geschoren. In een periode waarin de technische mogelijkheden dusdanig toereikend zijn om niet altijd naar kantoor te hoeven (en zeker niet om negen uur). Zowel de weg als het spoor zullen hier baat bij hebben, maar de werknemer en werkgever lijken er echter nog lang niet klaar voor.