Big File De invoering van hoofddoekjes bij de politie

‘Hoofddoekjes horen niet bij de politie thuis’

Om meer mensen met een migratieachtergrond in het korps te krijgen, wil de top van de Amsterdamse politie praten over hoofddoekjes voor agentes. “Geen goed voornemen”, vindt de VVD Amsterdam. “Het is belangrijk dat de politie neutraliteit uitstraalt.”

De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg denkt dat de tijd rijp is om de discussie over hoofddoekjes bij het uniform weer open te gooien. ,,Bij het selecteren van personeel denken we vaak te veel langs standaardpatronen. We vissen te veel in onze eigen vijver”, zegt hij tegen het AD. De chef wil dat zeker de helft van de Amsterdamse agenten straks van niet-Nederlandse afkomst is. Nu is dat 18 procent.

De neutraliteit wordt geschaad als iemand een hoofddoekje draagt

In 2011 werd door de regering van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, een code opgesteld die stelt dat het dragen van religieuze symbolen niet strookt met de neutraliteit van de politie. “Die neutraliteit wordt geschaad als iemand een hoofddoekje draagt”, vertelt Marianne Poot, woordvoerder van de VVD Amsterdam tegen BIG. “Diversiteit is enorm belangrijk, we staan er zeker achter dat de politie meer mensen met een andere achtergrond aanneemt, maar dit gaat een stap te ver.” In landen als Engeland en Canada mogen agentes al langere tijd een hoofddoek dragen.

Religie
De woordvoerder benadrukt dat het standpunt van de VVD niet specifiek tegen moslims is gericht. “Het gaat om alle religieuze uitingen. Kruisjes mogen dus ook niet zichtbaar gedragen worden door agenten.” De partij heeft aangegeven ‘enorm verrast’ te zijn door het nieuws. “Ook als een hoofddoek onderdeel van het uniform zou zijn, kan de VVD er niet mee instemmen. Je straalt daar toch iets mee uit. Dat hoort niet bij de politie.” Andere manieren om de diversiteit bij de politie te verbeteren heeft de lokale VVD-fractie niet paraat. “Het is ingewikkeld. Daar heb ik niet zo 1, 2, 3 een antwoord op.”

Ook politievakbond ANPV ziet de invoering het hoofddoekje bij agenten niet zitten. De bond vroeg aan 600 agenten wat zij er zelf van vonden. 90 procent gaf aan dat het hoofddoekje niet bij de politie thuishoort. “Met dit voorstel slaat de politietop door”, aldus voorzitter van de bond Geert Priem tegen het AD.

Met dit voorstel slaat de Amsterdamse politietop door

,,We leven hier met z’n allen in Nederland, benadruk dat verschil tussen autochtonen en allochtonen toch niet zo. Allochtone agenten die ik spreek hebben er namelijk last van. Zij willen niet voorgetrokken worden op basis van hun achtergrond. Met dit voorstel slaat de Amsterdamse politietop door”, vertelt de voorzitter.

Het is overigens niet aan het korps Amsterdam om een beslissing te maken over uniformvoorschriften. Poot: “Dit lijkt me inderdaad een landelijke zaak.”