‘Verbod op hoofddoekjes bij de politie is in strijd met de vrijheid van religie’

“Dat hoofddoekjes bij de politie verboden zijn, is in strijd met de wet op vrijheid van religie”, zegt het College voor de Rechten van de Mens tegen BIG. De Amsterdamse politietop wil hoofddoekjes misschien toestaan bij politieagentes. Daarmee wil de eenheidsleiding meer mensen met een migratieachtergrond in het korps krijgen.

In 2011 werd er op initiatief van de VVD een gedragscode opgesteld waarin staat dat het dragen van religieuze symbolen niet strookt met de neutraliteit van de politie. “Als het inderdaad een code is, dan is dat in strijd met de wet op vrijheid van religie”, zegt Marysha Molthoff, woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens tegen BIG. “Het is begrijpelijk dat de politie enige neutraliteit moet uitstralen, maar dan kan een hoofddoek onderdeel worden van het uniform. Dat is in landen als Engeland en Canada ook al zo.”

De Amsterdamse Korpschef Pieter-Jan Aalbersberg wil dat zeker de helft van de nieuwe agenten in Amsterdam straks mensen zijn met een migratieachtergrond, op dit moment is dat 18 procent. ,,Ik vind dat het een onderwerp van debat moet zijn.” Volgens de chef verschuift de discussie over wat kan steeds meer. “Eerst lieten we ook geen tatoeages op armen toe, nu wel”, zegt hij tegen het AD.

Als er in de samenleving spanningen zijn over dit onderwerp, moet je die aanpakken. Niet mensen gaan uitsluiten

Molthoff noemt het argument dat een hoofddoek de neutraliteit van agenten aantast een drogreden. “Dan kan je ook zeggen dat iemand met een donkere huidskleur niet neutraal is, of iemand die een baard draagt. Wat belangrijk is, is dat iemand zijn werk op een neutrale manier uitvoert. Als er in de samenleving spanningen zijn over dit onderwerp, moet je die aanpakken. Niet mensen gaan uitsluiten.” Het college geeft aan dat hoofddoekjes voor politieagenten een belangrijke stap is in het kader van diversiteit en arbeidsparticipatie van vrouwen.

Wacht!

“Hoofddoekjes horen niet bij de politie thuis.”

Lees hier wat tegenstanders van de politie-hidjab te zeggen hebben.

De Amsterdamse politiek werd overvallen door het nieuws. “Ik zag het ineens overal staan”, vertelt GroenLinks Amsterdam-woordvoerder Rutger Groot-Wassink tegen BIG. “Ik denk dat het goed is om in bredere zin over de scheiding tussen kerk en staat te praten, maar weet niet of dit de oplossing is, daar moeten we langer over nadenken.” De VVD heeft aangegeven tegen hoofddoekjes te zijn. Groot-Wassink: “Die nee is wat mij betreft veel te snel. We moeten eerst goed met elkaar de discussie aangaan.”

De nee van de VVD is wat mij betreft veel te snel. We moeten eerst goed met elkaar de discussie aangaan.

Groot-Wassink geeft aan dat het een ‘lastige discussie’ is. “Leraren en ambtenaren mogen wel hoofddoekjes dragen, maar politieagenten niet. Dit is iets waar politiekorpsen al jaren meer worstelen.” Politiechef Aalbersberg denkt dat de tijd rijp is om de discussie weer open te gooien: “Bij het selecteren van personeel denken we vaak te veel langs standaardpatronen. We vissen te veel in onze eigen vijver.”

Volgens Groot-Wassink kan het Amsterdamse politiekorps niet op eigen houtje de uniformvoorschriften aanpassen: “Het lijkt me dat dat op landelijk niveau moet gebeuren.”

‘Hoofddoekjes horen niet bij de politie thuis’

Om meer mensen met een migratieachtergrond in het korps te krijgen, wil de top van de Amsterdamse politie praten over hoofddoekjes voor agentes. “Geen goed voornemen”, vindt de VVD Amsterdam. “Het is belangrijk dat de politie neutraliteit uitstraalt.”

De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg denkt dat de tijd rijp is om de discussie over hoofddoekjes bij het uniform weer open te gooien. ,,Bij het selecteren van personeel denken we vaak te veel langs standaardpatronen. We vissen te veel in onze eigen vijver”, zegt hij tegen het AD. De chef wil dat zeker de helft van de Amsterdamse agenten straks van niet-Nederlandse afkomst is. Nu is dat 18 procent.

De neutraliteit wordt geschaad als iemand een hoofddoekje draagt

In 2011 werd door de regering van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, een code opgesteld die stelt dat het dragen van religieuze symbolen niet strookt met de neutraliteit van de politie. “Die neutraliteit wordt geschaad als iemand een hoofddoekje draagt”, vertelt Marianne Poot, woordvoerder van de VVD Amsterdam tegen BIG. “Diversiteit is enorm belangrijk, we staan er zeker achter dat de politie meer mensen met een andere achtergrond aanneemt, maar dit gaat een stap te ver.” In landen als Engeland en Canada mogen agentes al langere tijd een hoofddoek dragen.

Religie
De woordvoerder benadrukt dat het standpunt van de VVD niet specifiek tegen moslims is gericht. “Het gaat om alle religieuze uitingen. Kruisjes mogen dus ook niet zichtbaar gedragen worden door agenten.” De partij heeft aangegeven ‘enorm verrast’ te zijn door het nieuws. “Ook als een hoofddoek onderdeel van het uniform zou zijn, kan de VVD er niet mee instemmen. Je straalt daar toch iets mee uit. Dat hoort niet bij de politie.” Andere manieren om de diversiteit bij de politie te verbeteren heeft de lokale VVD-fractie niet paraat. “Het is ingewikkeld. Daar heb ik niet zo 1, 2, 3 een antwoord op.”

Ook politievakbond ANPV ziet de invoering het hoofddoekje bij agenten niet zitten. De bond vroeg aan 600 agenten wat zij er zelf van vonden. 90 procent gaf aan dat het hoofddoekje niet bij de politie thuishoort. “Met dit voorstel slaat de politietop door”, aldus voorzitter van de bond Geert Priem tegen het AD.

Met dit voorstel slaat de Amsterdamse politietop door

,,We leven hier met z’n allen in Nederland, benadruk dat verschil tussen autochtonen en allochtonen toch niet zo. Allochtone agenten die ik spreek hebben er namelijk last van. Zij willen niet voorgetrokken worden op basis van hun achtergrond. Met dit voorstel slaat de Amsterdamse politietop door”, vertelt de voorzitter.

Het is overigens niet aan het korps Amsterdam om een beslissing te maken over uniformvoorschriften. Poot: “Dit lijkt me inderdaad een landelijke zaak.”