Dit is de cowboy die te paard en gewapend een Senaatsverkiezing in Amerika won

In Alabama heeft Roy S. Moore de Alabama Republican Senate verkiezing gewonnen van Luther Strange. De verkiezing werd gehouden om de Senaatszetel die vrijkwam nadat Jeff Sessions als Attorney General werd aangesteld weer te vullen. Maar wie is Roy Moore?

Roy S. Moore (1947) is een in Alabama geboren Republikein. Een zeer conservatieve, religieuze, controversiële Amerikaan met een liefde voor conspiracy theories, volgens Business Insider. Hij was ook een van de mensen die twijfel zaaide over de geboorteplaats van Obama en of dat wel klopte met de officiële gegevens. Moore kwam voor het eerst in beeld toen hij in 2001 werd benoemd tot opperrechter of raadsheer bij het Hooggerechtshof in Alabama.

Het was in die functie dat het duidelijk werd hoeveel waarde hij hechtte aan het christelijke geloof. In zijn rechtszaal hing hij een houten plakkaat met de tien geboden erop aan een muur. Later verving hij dat houten plakkaat door een loodzwaar monument waar de tien geboden ingegrift waren. Volgens Moore staat God’s wet namelijk boven die van de mensen.

De tien geboden boven alles

Dat monument, en daarmee misschien ook wel zijn overtuigde christendom, waren de reden voor zijn eerste ‘ontslag’ bij het Hooggerechtshof. Na klachten van advocaten die zijn rechtszaal hadden betreden, werd Moore gevraagd de symbolen te verwijderen, maar hij weigerde. Hij kreeg de keuze: of de tien geboden eruit, of hij eruit. Het werd het laatste. Moore is daarna nog eens actief geweest in het Hooggerechtshof van Alabama, maar werd opnieuw ontslagen omdat hij andere rechters zou hebben opgedragen de wetgeving rond het homohuwelijk in Amerika te negeren.

Een opmerkelijke man dus. Aan die reputatie droeg hij de afgelopen dagen wederom bij. Zo haalde hij zijn wapen tevoorschijn bij een campagnebijeenkomst om te laten zien dat hij het recht op wapenbezit steunt. En afgelopen dinsdag kwam de cowboy te paard naar het stembureau. In december moet Moore het opnemen tegen democraat Doug Jones, maar de kans wordt groot geacht dat Moore zal winnen.

Wat vind jij van dit verhaal? Heb je een toevoeging of een ander perspectief? Laat het weten in de comments. Inhoudelijk sterke reacties kunnen we (na toestemming van jou) meenemen in het artikel.