De echte erfgenamen van Franco wonen in Catalonië

COLUM VIKTOR KAMPHUIS – Met 90% procent van de stemmen voor onafhankelijkheid riep Carles Puigdemont de onafhankelijkheid van Catalonië uit. Het is een Noord-Koreaans cijfer dat enige legitimiteit suggereert. Toch is het niets anders dan een opportunistische framing van een demagoog. Ondanks het optreden van de Spaanse politie heeft Puigdemont met deze actie laten zien dat de Spaanse fascisten in Catalonië huizen, en niet in Madrid.

Afgelopen zondag werd er in Catalonië een referendum over onafhankelijkheid van Spanje gehouden. Officieel was er geen referendum, zo stelde Madrid. Dat doet je toch enigszins afvragen wat al die oproerpolitie in Barcelona deed als er niets was om op te breken. Dit zou echter een wat flauwe voorstelling van de zaken zijn die enige legitimiteit voor de Catalanen suggereert, terwijl deze er gewoonweg niet is. De Catalaanse regering heeft de macht niet om zo’n referendum te organiseren. Het Spaans constitutioneel hof had de stemming dan ook illegaal verklaard, en hiermee komen we tot de problematiek van de uitslag.

Het is WC-eend die WC-eend adviseert

Op het eerste gezicht lijkt deze uitslag duidelijk en eenduidig. 90% van de stemmers is voor onafhankelijkheid. Dat is een percentage waar je, legaal of niet, in een democratische federatie niet zomaar omheen kan. Echter, er was geen referendum. De stemming is niet professioneel georganiseerd. Er was kiesregister noch kiescollege. Stemmen werden niet geregistreerd waardoor men meerdere stemmen op verschillende plaatsen uit kon brengen. Ook de stembussen zelf, wellicht om deze te verbergen voor Madrid, waren niet duidelijk aangegeven. Omdat het referendum illegaal was, Madrid aangegeven had de uitslag te zullen negeren, en er officieel dus geen stemming over de onafhankelijkheid van Catalonië was, hebben voorstanders van de Spaanse federatie zowel de campagne als de stembusgang genegeerd. Het uitlijven van deze anti-afscheidingscampagne onderstreept dat het referendum ook in Catalonië zelf niet onomstreden of algemeen erkend is. De 90%-uitslag van Puigdemont wordt hierdoor niets anders dan steekproef onder zijn eigen achterban. Het is WC-eend die WC-eend adviseert. De uitkomst vertegenwoordigt niemand dan Puigdemont en zijn achterban.

Tekst loop door onder foto.

ANP

Mede dankzij het door Madrid georganiseerde politieoptreden probeert de Catalaanse regering het nu zo te brengen alsof het Catalaanse volk onderdrukt wordt door het fascistische Madrid. Franco zou nog steeds over Spanje regeren. Gratuite onzin. Het zijn Puigdemont en zijn club die discutabel handelen. Ze hebben opportunistisch, willens en wetens ingezet op een confrontatie met Madrid. Nu de beoogde confrontatie niet uitbleef, huilen zij krokodillentranen. De regering van Puigdemont zit op een kleine meerderheid van de zetels in het regioparlement. Niet alleen het constitutionele hof van Spanje heeft haar referendum ongeldig verklaard, ook de statuten van Catalonië zelf kennen zo’n kleine meerderheid niet dergelijke middelen toe. Het is deze club die de Spaanse grondwet en rechtsstaat tart. Niet Madrid.

De club van Puigdemont misbruikt haar positie om haar standpunt aan de rest van Catalonië op te dringen

De club van Puigdemont misbruikt haar positie om haar standpunt aan de rest van Catalonië op te dringen. Hierbij negeert ze de wens van een groot gedeelte van het volk, en walst ze over alle rechtsstatelijke instituties, die het volk tegen dictatuur moeten beschermen, heen. Als er nog fascisten, die democratische verworvenheden negeren om hun mening aan andere op te leggen, in Spanje ronddwalen, dan zetelen deze in Barcelona, en niet in Madrid.