Australië wil immigratie moeilijker maken

Australië wil het moeilijker maken voor mensen die zich in het land willen vestigen. Het idee is dat er alleen nog maar migranten mogen worden toegelaten die goed Engels spreken. Dit heeft de conservatieve premier Malcolm Turnbull donderdag gezegd.

Hij zei dat taaltesten, die je moet halen om Australisch burgerschap te verwerven, moeilijker moeten worden. Uit de test moet blijken of migranten de taal zowel schriftelijk als mondeling machtig zijn.

De strengere taaleisen zouden Australië ”sterker” maken. Ook moet worden nagegaan of de migranten kennis hebben van de ”Australische waarden”. De kandidaten moeten bijvoorbeeld aangeven hoe zij denken over kindhuwelijken, genitale verminking en het slaan van vrouwen.

De verwachting is dat het parlement de nieuwe eisen aanneemt. Afgelopen jaar telde Australië ruim 130.000 inburgeringen. (ANP)